Vannføring for Bjordal Nr:27.16.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 2.589


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bjordal         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 210.0          UTM-øst  : 354751
Kartblad (N50-serien) : 1312-III         UTM-nord : 6507751
                         Lengdegrad: 6.49427
                         Breddegrad: 58.68554
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 124km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 9.1           Kommune  : Bjerkreim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom = 164 m³/s femårsflom = 191 m³/s tiårsflom = 230 m³/s femtiårsflom = 353 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:00