Vannføring for Helleland Nr:27.24.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 06:00, verdi= 19.516


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Helleland        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 86.0           UTM-øst  : 334043
Kartblad (N50-serien) : 1212-II         UTM-nord : 6491643
                         Lengdegrad: 6.14931
                         Breddegrad: 58.53360
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 185km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 8.3           Kommune  : Eigersund
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 160 m³/s femårsflom = 199 m³/s tiårsflom = 232 m³/s femtiårsflom = 306 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 06:34