Vannføring for Aspervik Nr:29.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 12:44, verdi= 0.021


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Aspervik         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 313136
Kartblad (N50-serien) : 1212-IV         UTM-nord : 6529673
                         Lengdegrad: 5.75925
                         Breddegrad: 58.86615
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.86km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Sandnes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1982 - 2011
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1982 til og med 2011 : middelflom =0.188 m³/s femårsflom =0.240 m³/s tiårsflom =0.377 m³/s femtiårsflom =0.925 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:00