Vannføring for Kalltveit i Årdal Nr:33.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 2.397


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kalltveit i Årdal    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 344592
Kartblad (N50-serien) : 1313-III         UTM-nord : 6558238
                         Lengdegrad: 6.28390
                         Breddegrad: 59.13492
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 307km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Hjelmeland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2002 til og med 2016 : middelflom =61.2 m³/s femårsflom =82.0 m³/s tiårsflom =92.4 m³/s femtiårsflom =108.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:11