Vannføring for Leirberget i Årdal Nr:33.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 18.290


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Leirberget i Årdal    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 5.0           UTM-øst  : 339180
Kartblad (N50-serien) : 1213-II         UTM-nord : 6559967
                         Lengdegrad: 6.18817
                         Breddegrad: 59.14841
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 521km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Hjelmeland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1992 - 2021
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 220 m³/s femårsflom = 290 m³/s tiårsflom = 350 m³/s femtiårsflom = 515 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:58