Vannføring for Middal Nr:36.9.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.524


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Middal          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 840.0          UTM-øst  : 387300
Kartblad (N50-serien) : 1414-IV         UTM-nord : 6648016
                         Lengdegrad: 6.98207
                         Breddegrad: 59.95409
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 45.9km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Ullensvang
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2017 : middelflom =55.4 m³/s femårsflom =64.9 m³/s tiårsflom =69.9 m³/s femtiårsflom =77.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:18