Vannføring for Tysvær Nr:39.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.207


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 17.02.2023 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tysvær          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 297674
Kartblad (N50-serien) : 1113-I          UTM-nord : 6582146
                         Lengdegrad: 5.44324
                         Breddegrad: 59.32949
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3.34km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 19            Kommune  : Tysvær
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1975 til og med 2016 : middelflom =0.728 m³/s femårsflom =0.865 m³/s tiårsflom =0.933 m³/s femtiårsflom =1.036 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:25