Vannføring for Sandvenvatn Nr:48.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 22:00, verdi= 18.132


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sandvenvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 88.0           UTM-øst  : 363251
Kartblad (N50-serien) : 1315-III         UTM-nord : 6655495
                         Lengdegrad: 6.54692
                         Breddegrad: 60.01390
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 470km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 6.6           Kommune  : Ullensvang
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 290 m³/s femårsflom = 350 m³/s tiårsflom = 400 m³/s femtiårsflom = 510 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 22:10