Vannføring for Kaldåen Nr:61.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.214


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kaldåen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 590.0          UTM-øst  : 337805
Kartblad (N50-serien) : 1216-II         UTM-nord : 6717482
                         Lengdegrad: 6.04126
                         Breddegrad: 60.56049
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 15.3km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Vaksdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1985 til og med 2017 : middelflom =31.5 m³/s femårsflom =43.3 m³/s tiårsflom =49.0 m³/s femtiårsflom =57.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:11