Vannføring for Kinne Nr:62.15.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 2.074


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kinne          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 363205
Kartblad (N50-serien) : 1316-III         UTM-nord : 6724222
                         Lengdegrad: 6.49937
                         Breddegrad: 60.63039
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 511km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 2.7           Kommune  : Voss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 390 m³/s femårsflom = 460 m³/s tiårsflom = 520 m³/s femtiårsflom = 680 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:13