Vannføring for Mestad Nr:62.17.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.442


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mestad          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 65.0           UTM-øst  : 341424
Kartblad (N50-serien) : 1216-II         UTM-nord : 6730128
                         Lengdegrad: 6.09700
                         Breddegrad: 60.67532
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 138km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.1           Kommune  : Voss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1992 - 2021
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2021 : middelflom = 168 m³/s femårsflom = 205 m³/s tiårsflom = 237 m³/s femtiårsflom = 314 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:17