Vannføring for Svartavatn Nr:62.18.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.460


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svartavatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 219.0          UTM-øst  : 330554
Kartblad (N50-serien) : 1216-II         UTM-nord : 6728201
                         Lengdegrad: 5.90000
                         Breddegrad: 60.65359
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 72.4km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Voss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom = 143 m³/s femårsflom = 175 m³/s tiårsflom = 188 m³/s femtiårsflom = 208 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:23