Vannføring for Skjerping Nr:71.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi= 0.896


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjerping        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 60.0           UTM-øst  : 380119
Kartblad (N50-serien) : 1316-I          UTM-nord : 6749092
                         Lengdegrad: 6.79300
                         Breddegrad: 60.85894
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 268km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 0.8           Kommune  : Aurland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2017 : middelflom = 222 m³/s femårsflom = 268 m³/s tiårsflom = 313 m³/s femtiårsflom = 426 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21