Vannføring for Flåm bru Nr:72.77.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=03.02.2023 08:00, verdi= 2.869


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Flåm bru         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 27.0           UTM-øst  : 397897
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6746086
                         Lengdegrad: 7.12165
                         Breddegrad: 60.83693
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 263km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 4.2           Kommune  : Aurland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1944 til og med 2017 : middelflom = 123 m³/s femårsflom = 148 m³/s tiårsflom = 168 m³/s femtiårsflom = 206 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 08:25