Vannføring for Stuvane Nr:73.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=04.10.2022 20:00, verdi= 35.496


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stuvane         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 70.0           UTM-øst  : 425419
Kartblad (N50-serien) : 1417-II         UTM-nord : 6768492
                         Lengdegrad: 7.61907
                         Breddegrad: 61.04416
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 994km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 7.0           Kommune  : Lærdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 270 m³/s femårsflom = 348 m³/s tiårsflom = 386 m³/s femtiårsflom = 558 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/10-2022 21:16