Vannføring for Blåmannsvatn Nr:85.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=15.03.2023 23:00, verdi= 13.581


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Blåmannsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 42.0           UTM-øst  : 315189
Kartblad (N50-serien) : 1218-III         UTM-nord : 6830728
                         Lengdegrad: 5.51980
                         Breddegrad: 61.56561
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 226km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 13            Kommune  : Kinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =98.1 m³/s femårsflom =118.7 m³/s tiårsflom =136.4 m³/s femtiårsflom =175.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:00