Vannføring for Straumstad (Solheimsvatnet) Nr:85.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 1.051


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Straumstad (Solheimsvatnet) UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 13.0           UTM-øst  : 311716
Kartblad (N50-serien) : 1118-II         UTM-nord : 6840155
                         Lengdegrad: 5.44487
                         Breddegrad: 61.64840
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 110km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Kinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom = 168 m³/s femårsflom = 208 m³/s tiårsflom = 235 m³/s femtiårsflom = 289 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:23