Vannføring for Sleddalen Nr:97.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.112


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sleddalen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 300.0          UTM-øst  : 366906
Kartblad (N50-serien) : 1219-III         UTM-nord : 6884882
                         Lengdegrad: 6.45240
                         Breddegrad: 62.07259
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 9.26km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 0.04           Kommune  : Volda
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2018
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2021 : middelflom =14.7 m³/s femårsflom =17.5 m³/s tiårsflom =18.8 m³/s femtiårsflom =20.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:22