Vannføring for Valldøla v/Alstad Nr:100.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 1.895


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Valldøla v/Alstad    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 265.0          UTM-øst  : 421470
Kartblad (N50-serien) : 1319-IV         UTM-nord : 6911793
                         Lengdegrad: 7.48420
                         Breddegrad: 62.32937
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 226km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 5.3           Kommune  : Fjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1984 til og med 2017 : middelflom = 140 m³/s femårsflom = 169 m³/s tiårsflom = 191 m³/s femtiårsflom = 238 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:26