Vannføring for Rauma v/Stuguflåten Nr:103.3.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 7.896


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 26.10.2022 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rauma v/Stuguflåten   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 515.0          UTM-øst  : 456046
Kartblad (N50-serien) : 1319-I          UTM-nord : 6905282
                         Lengdegrad: 8.15311
                         Breddegrad: 62.27660
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 377km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Lesja
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2016 : middelflom = 133 m³/s femårsflom = 162 m³/s tiårsflom = 175 m³/s femtiårsflom = 196 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:20