Vannføring for Driva v/Elverhøy bru Nr:109.42.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 81.974


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Driva v/Elverhøy bru   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 32.0           UTM-øst  : 484319
Kartblad (N50-serien) : 1420-III         UTM-nord : 6946491
                         Lengdegrad: 8.69409
                         Breddegrad: 62.64874
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2440km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Sunndal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 545 m³/s femårsflom = 643 m³/s tiårsflom = 725 m³/s femtiårsflom = 888 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:02