Vannføring for Hjelmåa Nr:113.11.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 08:15, verdi= 0.102


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 10.02.2020 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hjelmåa         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 258.0          UTM-øst  : 476007
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6994463
                         Lengdegrad: 8.52504
                         Breddegrad: 63.07885
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6.95km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0.4           Kommune  : Heim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2014 - 2018
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2014 til og med 2017 : middelflom =12.8 m³/s femårsflom =16.1 m³/s tiårsflom =17.3 m³/s femtiårsflom =18.8 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:08