Vannføring for Kulset bru Nr:123.34.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 2.497


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kulset bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 159.0          UTM-øst  : 603220
Kartblad (N50-serien) : 1621-II         UTM-nord : 7009760
                         Lengdegrad: 11.05227
                         Breddegrad: 63.20213
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2050km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 6.4           Kommune  : Selbu
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 420 m³/s femårsflom = 513 m³/s tiårsflom = 575 m³/s femtiårsflom = 815 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:14