Vannføring for Risvollan Nr:123.38.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 22:00, verdi= 0.005


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Risvollan        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 571078
Kartblad (N50-serien) : 1621-IV         UTM-nord : 7030791
                         Lengdegrad: 10.42277
                         Breddegrad: 63.39861
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.22km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Trondheim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1990 - 2019
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom =0.264 m³/s femårsflom =0.334 m³/s tiårsflom =0.465 m³/s femtiårsflom =0.930 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 22:09