Vannføring for Krinsvatn (Kringsvatnet) Nr:133.7.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 23:00, verdi= 19.141


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Krinsvatn (Kringsvatnet) UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 87.0           UTM-øst  : 560674
Kartblad (N50-serien) : 1622-IV         UTM-nord : 7075769
                         Lengdegrad: 10.23191
                         Breddegrad: 63.80409
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 207km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 7.6           Kommune  : Indre Fosen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1916 til og med 2017 : middelflom = 165 m³/s femårsflom = 198 m³/s tiårsflom = 232 m³/s femtiårsflom = 312 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 23:13