Vannføring for Øyungen Nr:138.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=02.02.2023 12:00, verdi= 10.933


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øyungen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 103.0          UTM-øst  : 600918
Kartblad (N50-serien) : 1623-II         UTM-nord : 7125831
                         Lengdegrad: 11.08169
                         Breddegrad: 64.24378
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 239km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 5.9           Kommune  : Namsos
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom = 155 m³/s femårsflom = 190 m³/s tiårsflom = 227 m³/s femtiårsflom = 316 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/2-2023 12:11