Vannføring for Åbjørvatn Nr:144.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 2.906


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Åbjørvatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 81.0           UTM-øst  : 390293
Kartblad (N50-serien) : 1825-III         UTM-nord : 7214770
                         Lengdegrad: 12.66979
                         Breddegrad: 65.03851
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 389km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 8.5           Kommune  : Bindal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1979 til og med 2017 : middelflom = 185 m³/s femårsflom = 221 m³/s tiårsflom = 251 m³/s femtiårsflom = 317 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:28