Vannføring for Svartisdal Nr:156.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 13:00, verdi= 0.812


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svartisdal        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 72.0           UTM-øst  : 465482
Kartblad (N50-serien) : 2027-IV         UTM-nord : 7373727
                         Lengdegrad: 14.22483
                         Breddegrad: 66.48089
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 122km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 6.3           Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2017 : middelflom = 108 m³/s femårsflom = 120 m³/s tiårsflom = 125 m³/s femtiårsflom = 132 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:23