Vannføring for Forsbakk Nr:156.15.0

Siste måling, tid=31.10.2020 03:00, verdi= 0.510


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Forsbakk         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 55.0           UTM-øst  : 446730
Kartblad (N50-serien) : 1927-I          UTM-nord : 7353074
                         Lengdegrad: 13.81261
                         Breddegrad: 66.29299
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 56.3km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 1.9           Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1963 til og med 2017 : middelflom =99.4 m³/s femårsflom =127.7 m³/s tiårsflom =155.7 m³/s femtiårsflom =226.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/10-2020 03:48