Vannføring for Flostrand Nr:157.4.0

Siste måling, tid=31.10.2020 03:00, verdi= 0.447


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Flostrand        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 0.0           UTM-øst  : 426920
Kartblad (N50-serien) : 1927-IV         UTM-nord : 7358480
                         Lengdegrad: 13.36809
                         Breddegrad: 66.33747
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 33.2km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 6.3           Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2017 : middelflom =67.8 m³/s femårsflom =85.0 m³/s tiårsflom =98.3 m³/s femtiårsflom =125.6 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/10-2020 03:48