Vannføring for Skauvoll Nr:160.7.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.262


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skauvoll         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 232.0          UTM-øst  : 460032
Kartblad (N50-serien) : 1928-I          UTM-nord : 7429497
                         Lengdegrad: 14.08406
                         Breddegrad: 66.98047
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 19.7km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Gildeskål
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1987 til og med 2017 : middelflom =17.9 m³/s femårsflom =21.9 m³/s tiårsflom =24.3 m³/s femtiårsflom =27.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21