Vannføring for Selfors bru Nr:161.18.0

Siste måling, tid=16.01.2022 19:00, verdi= 77.059


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Selfors bru       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 40.0           UTM-øst  : 486850
Kartblad (N50-serien) : 2028-IV         UTM-nord : 7431075
                         Lengdegrad: 14.69845
                         Breddegrad: 66.99698
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 789km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 1.9           Kommune  : Beiarn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 430 m³/s femårsflom = 516 m³/s tiårsflom = 602 m³/s femtiårsflom = 775 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/1-2022 19:18