Vannføring for Nye Strandå Nr:165.13.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 19:00, verdi= 0.121


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 14.10.2022 00:00 Defekt sensor, 09.01.2023 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Midlertidig ute av drift, blir trolig reparert ca 20. januar

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nye Strandå       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 17.0           UTM-øst  : 494478
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 7491486
                         Lengdegrad: 14.87048
                         Breddegrad: 67.53911
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 24.1km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Bodø
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom =15.8 m³/s femårsflom =19.4 m³/s tiårsflom =22.9 m³/s femtiårsflom =31.9 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:19