Vannføring for Storvatn Nr:168.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 1.087


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 04.10.2022 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Storvatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 56.0           UTM-øst  : 521208
Kartblad (N50-serien) : 2130-IV         UTM-nord : 7525847
                         Lengdegrad: 15.50398
                         Breddegrad: 67.84659
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 71.3km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 13            Kommune  : Steigen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1916 til og med 2016 : middelflom =31.0 m³/s femårsflom =38.6 m³/s tiårsflom =44.5 m³/s femtiårsflom =57.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:23