Vannføring for Gåslandsvatn Nr:185.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.126


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gåslandsvatn       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 16.0           UTM-øst  : 484953
Kartblad (N50-serien) : 1132-II         UTM-nord : 7617927
                         Lengdegrad: 14.62927
                         Breddegrad: 68.67283
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 7.70km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 22            Kommune  : 
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1959 til og med 2016 : middelflom =2.08 m³/s femårsflom =2.64 m³/s tiårsflom =3.02 m³/s femtiårsflom =3.77 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:07