Vannføring for Ytre Fiskeløsvatn Nr:196.7.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=07.02.2023 00:00, verdi= 0.173


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ytre Fiskeløsvatn    UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 160.0          UTM-øst  : 416322
Kartblad (N50-serien) : 1533-IV         UTM-nord : 7685132
                         Lengdegrad: 18.88207
                         Breddegrad: 69.26298
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 54.4km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 20            Kommune  : Balsfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1961 til og med 2017 : middelflom =7.47 m³/s femårsflom =9.55 m³/s tiårsflom =11.03 m³/s femtiårsflom =14.00 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/2-2023 01:31