Vannføring for Målselvfossen Nr:196.35.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 13.391


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Målselvfossen      UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 30.0           UTM-øst  : 406515
Kartblad (N50-serien) : 1533-III         UTM-nord : 7660041
                         Lengdegrad: 18.65834
                         Breddegrad: 69.03493
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3110km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Målselv
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 562 m³/s femårsflom = 674 m³/s tiårsflom = 748 m³/s femtiårsflom = 928 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:18