Vannføring for Halsnes Nr:212.49.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.388


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Halsnes         UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 30.0           UTM-øst  : 574010
Kartblad (N50-serien) : 1835-II         UTM-nord : 7770000
                         Lengdegrad: 22.94164
                         Breddegrad: 70.02644
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 145km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2017 : middelflom =39.9 m³/s femårsflom =45.4 m³/s tiårsflom =49.7 m³/s femtiårsflom =59.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:07