Vannføring for Leirbotnvatn Nr:213.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.328


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Leirbotnvatn       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 161.0          UTM-øst  : 596945
Kartblad (N50-serien) : 1935-III         UTM-nord : 7779801
                         Lengdegrad: 23.55344
                         Breddegrad: 70.10667
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 135km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 5.6           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2020 : middelflom =47.2 m³/s femårsflom =56.1 m³/s tiårsflom =61.6 m³/s femtiårsflom =71.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:15