Vannføring for Skoganvarre Nr:224.1.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 2.742


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skoganvarre       UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 69.0           UTM-øst  : 426358
Kartblad (N50-serien) : 2034-IV         UTM-nord : 7748850
                         Lengdegrad: 25.08542
                         Breddegrad: 69.83699
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 941km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Porsanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1957 til og med 2017 : middelflom = 159 m³/s femårsflom = 199 m³/s tiårsflom = 220 m³/s femtiårsflom = 255 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:21