Vannføring for Nybergsund Nr:311.6.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=31.01.2023 21:00, verdi= 35.753


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nybergsund        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 350.0          UTM-øst  : 356394
Kartblad (N50-serien) : 2117-IV         UTM-nord : 6794588
                         Lengdegrad: 12.32250
                         Breddegrad: 61.25908
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4430km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 9.8           Kommune  : Trysil
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 328 m³/s femårsflom = 413 m³/s tiårsflom = 470 m³/s femtiårsflom = 610 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/1-2023 22:07