Vanntemperatur for Sula v/Bruli Nr:2.1191.0

Siste måling, tid=20.01.2022 22:00, verdi= -0.030


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sula v/Bruli       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 700.0          UTM-øst  : 224399
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6842636
                         Lengdegrad: 9.79920
                         Breddegrad: 61.61795
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 33.2km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.4           Kommune  : Nord-Fron
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/1-2022 22:28