Vanntemperatur for Hegra bru Nr:124.12.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 13:00, verdi= 0.136


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hegra bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 6.0           UTM-øst  : 605450
Kartblad (N50-serien) : 1621-I          UTM-nord : 7038781
                         Lengdegrad: 11.11560
                         Breddegrad: 63.46176
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1870km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 4.9           Kommune  : Stjørdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 14:26