Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Denne tjenesten legges ned 1.9.2022. Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 29.06.2022 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 29.06.2022 03:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 29.06.2022 01:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 28.06.2022 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 29.06.2022 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 29.06.2022 02:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 29.06.2022 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 29.06.2022 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 29.06.2022 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 29.06.2022 02:30
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 28.06.2022 11:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 29.06.2022 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 29.06.2022 03:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 29.06.2022 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 28.06.2022 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 29.06.2022 01:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 29.06.2022 03:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 29.06.2022 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 29.06.2022 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 29.06.2022 02:30
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 29.06.2022 03:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 29.06.2022 03:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 29.06.2022 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 29.06.2022 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 28.06.2022 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 29.06.2022 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 29.06.2022 03:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 29.06.2022 03:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 29.06.2022 03:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 29.06.2022 03:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 29.06.2022 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 29.06.2022 01:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 29.06.2022 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 29.06.2022 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 29.06.2022 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 28.06.2022 11:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 29.06.2022 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 29.06.2022 03:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 28.06.2022 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 29.06.2022 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 29.06.2022 03:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 29.06.2022 02:30


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 29.06.2022 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 29.06.2022 03:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 29.06.2022 03:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 29.06.2022 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 29.06.2022 01:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 29.06.2022 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 29.06.2022 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 29.06.2022 03:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 28.06.2022 11:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 29.06.2022 03:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 28.06.2022 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 29.06.2022 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 29.06.2022 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 29.06.2022 02:30


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 28.06.2022 15:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 29.06.2022 02:30
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 28.06.2022 11:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 29.06.2022 03:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 29.06.2022 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 29.06.2022 03:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 29.06.2022 03:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 29.06.2022 03:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 29.06.2022 03:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 29.06.2022 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 29.06.2022 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 29.06.2022 03:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 29.06.2022 01:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 29.06.2022 03:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 29/6-2022 04:09