Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 16.03.2023 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 16.03.2023 15:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 16.03.2023 15:30
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 16.03.2023 11:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 16:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 16.03.2023 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 16:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 16.03.2023 15:30
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 16:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 16.03.2023 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 16.03.2023 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 16:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 16:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 16.03.2023 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 16.03.2023 11:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 16:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 16:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 16.03.2023 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 16:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 16.03.2023 15:30


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 16:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 16.03.2023 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 16.03.2023 11:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 16:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 16.03.2023 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 16:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 16.03.2023 15:30


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøstasjon 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 16.03.2023 15:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 16.03.2023 15:30
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.03.2023 12:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 16.03.2023 11:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 16.03.2023 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 16.03.2023 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 16.03.2023 16:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 16.03.2023 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 16.03.2023 16:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 16.03.2023 16:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 16.03.2023 16:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 16.03.2023 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 16.03.2023 05:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 16:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 16:52