Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 18.09.2021 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2021 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2021 14:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2021 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2021 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2021 11:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 15.09.2021 22:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2021 11:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2021 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2021 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 18.09.2021 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2021 14:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 15.09.2021 22:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2021 15:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2021 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2021 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2021 11:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2021 15:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2021 15:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 18.09.2021 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2021 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2021 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2021 11:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2021 14:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2021 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2021 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 15.09.2021 22:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2021 14:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2021 15:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 18.09.2021 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2021 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2021 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2021 11:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2021 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2021 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 15:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 15.09.2021 22:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2021 15:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 15.09.2021 22:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana Ingen data funnet
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2021 11:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2021 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2021 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv Ingen data funnet
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2021 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2021 15:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2021 14:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 18.09.2021 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 15:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2021 16:50