Plott fra målestasjoner med sanntids-snøens vannekvivalent

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no


Anestølen ,77.24.0

Bakko ,12.142.0

Grimsa snøstasjon ,2.373.0

Groset ,16.232.14

Grytå ,19.78.0

Lappsætra rør 3 ,156.63.3

Maurhaugen - Oppdal ,121.2.0

Namsvatn tunnel Vekteren ,139.4.0

Siccajavvre ,212.23.0

Sognefjellet snøstasjon ,75.93.0

Storstilla ndf. Balvatn ,164.12.0

Svarttjønnbekken Klima ,123.93.0

Øverbygd rør 2 ,196.47.2

Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 16:52

Øvre Leirbotn ,213.7.0