Plott fra målestasjoner med sanntids-snøens vannekvivalent


Anestølen ,77.24.0

Bakko ,12.142.0

Brunkollen klima ,8.5.0

Grimsa snøpute ,2.373.0

Groset ,16.232.14

Grytå ,19.78.0

Maurhaugen - Oppdal ,121.2.0

Namsvatn tunnel Vekteren ,139.4.0

Siccajavvre ,212.23.0

Sognefjellet snøstasjon ,75.93.0

Storstilla ndf. Balvatn ,164.12.0

Svarttjønnbekken Klima ,123.93.0

Øvre Leirbotn ,213.7.0

Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2021 16:50